top of page
שירותי מחשוב לעסקים - שירותי IT

תחזוקת שרתים

תחזוקת השרת במקום בטוח

SKAK – שירותי ניהול וניטור לשרתים בחברה – למה זה כדאי?

  • מפחית נפילות שרתים ואת העלויות הנלוות מכך

  • חוסך עלויות תמיכה בשרתים.

  • מגביר את פריון העובדים ומשחרר אותם מעיסוק מיותר במערכות המחשב.

  • ביצוע פעולות תחזוקתיות בצורה מתוזמנת מחוץ לשעות העבודה של העסק.

  • אין הפתעות בעלויות התחזוקה של השרתים. המחיר וסוג השירות נקבעים מראש בהסכם.

SKAK תחזוקת שרתים

אנו מבצעים משימות תחזוקתיות יסודיות לכלל השרתית של לקוחותינו. המשימות כוללות פריסת מגוון העדכונים למערכות ההפעלה כגון: Service pack, Upgrades, Security patches

לרוב העסקים היום לא כדאי להשקיע במערכות ובצוות טכני לניטור השרתים 24x7 – זה פשוט לא משתלם.

אך ללא כלים מתאימים וצוות מוביל מנוסה ומקצועי – מערכות ותוכנות ליבה של העסק עשויות להיות פגיעות יותר.

אנחנו ב SKAK  פועלים כדי לבנות את המערכת באופן המשפר את זמינות, שרידות והמשכיות של מערכות הליבה וכך להקל ולצמצם נזקים ועלויות לעסק במגוון תרחישים.

שירותי תחזוקה לשרתים – על מה מדובר?
bottom of page