top of page
שירותי מחשוב לעסקים - שירותים מנוהלים

שירותים מנוהלים

בואו להתרשם משירותי הניהול שלנו

לאורך השנים, בעזרת הניסיון שנצבר, פיתחנו בנינו פרופילים ותרחישים הניתנים לעריכה והתאמה לפי אופי מערכת המידע והצרכים של הלקוח בין אם מדובר בלקוחות וארגונים גדולים או קטנים.

חבילות השירותים המקיפות מאפשרות ללקוח שקט וביטחון בתחום מערכות ומידע ומאפשרות לו להתמקד בדברים הרלוונטיים לתפעול העסק שלו.

שירותי מיחשוב לעסקים

ניטור שרתים יזום

מערכת ניטור ביצועים מתקדמת, עומס מעבדים, ניצולת שטח דיסקים

עומס תעבורה בדיסקים, מצב זיכרון, מצב עדכונים זמינים

מצב תקשורת

ניהול תחזוקת שרתים

שירותי מיחשוב לעסקים

התקנת Windows Updates, יצירת פעילות אבחון לאחר Windows Updates  במידה ונוצרה בעיה, ביצוע אתחול לשרתים, ביצוע סריקות לאיתור תקלות בדיסקים (Scandisk), ביצוע איחוי דיסקים (Defrag) כדי לשפר ביצועי גישה לקריאה מהדיסקים

מחיקת קבצים זמניים, עדכוני קושחה (Firmware), הנגשה מרחוק (Remote Access Enabled), סנכרון שעונים מול דומיין קונטרול (Domain Controller), בדיקת תקשורת אל-פסק (UPS) עם השרת  - בשרתים נתמכים אבחון "מנהל האירועים"  (Event Viewer) בשרת לזיהוי אירועים חריגים שחוזרים על עצמם, ביקרת למערכת WSUS כדי לוודא שכל תחנות העבודה מזוהות.  ביצוע תחזוקה נדרשת באפליקציות המותקנות

סריקה חודשית לאיתור פעילות ו/או קבצים פוגעניים,סקר רבעוני.

מוצרים

שירותים מנוהלים

ניהול גיבויים

מעקב יומי אחר תקינות הגיבויים, טיפול במקרים של כשל בגיבוי.

עדכונים למערכת הגיבוי  - כשיש כאלו, שחזור של קבצים לפי בקשת הלקוח,

ביצוע בדיקת שיחזור קבצים על בסיס חודשי כדי לוודא תקינות ואפשרות שיחזור במקרה הצורך, הכללת תוכנת גיבוי ברישיון המאפשרת שיחזור שרת לחומרה חדשה במקרה של אסון, סקר רבעוני.

גיבויים מחוץ לאתר

גיבוי אל מחוץ לאתר בצורה מאובטחת

ניטור יזום למכשירים ברשת

ניטור נתבים (Routers), ניטור מתגים (Swiths), ניטור נקודות גישה אלחוטיות WiFi, ניטור מדפסות רשת, מודם ADSL, מודם CABLES, סקירה חודשים לניסיונות, פוגעניים, סקר רבעוני.

תהליך התאוששות מאחסון

שיחזור מערכת לסביבת בדיקה.

בדיקת גישה ותפקוד תקין של המערכת והאפליקציות

קבלת אישור של הלקוח על תפקוד תקין בסביבת הבדיקה.

ניהול מערכת אנטי ספאם

ניהול תפקוד מערכת החסימה וסינון  דואר זבל או  דואר פוגעני,

טיפול בדואר שנחסם וניהול "רשימה בטוחה" ודירוג משתנה של דואר זבל,

סקר רבעוני.

ניהול מערכת הגנה מפני וירוסים

פריסת מערכת אנטי-וירוס משולבת,ניטור אנטי-וירוס,

עדכוני אנטי-וירוס, סקר רבעוני.

ניהול תחנות עבודה

מערכת ניטור ביצועים מתקדמת, עומס מעבדים, ניצולת שטח דיסקים, עומס תעבורה בדיסקים, מצב זיכרון, מצב עדכונים זמינים, מצב תקשורת,

הנגשה מרחוק (Remote Access Enabled), ניהול אנטי-וירוס, פריסת מערכת אנטי-וירוס משולבת, ניטור אנטי-וירוס, עדכוני אנטי-וירוס, דווח על ניסיון פוגעני, ניהול  עדכונים למערכת ההפעלה ( Windows Updates) ותוכנות צד ג', ביצוע סריקות לאיתור תקלות בדיסקים (Scandisk), ביצוע איחוי דיסקים (Defrag) כדי לשפר ביצועי גישה לקריאה מהדיסקים, מחיקת קבצים זמניים, סריקה חודשית לאיתור פעילות ו/או קבצים פוגעניים.

 

ניהול מכשירים ניידים

ניהול ותפעול של מכשירים ניידים, הגדרה ותמיכה בגישה לתיבת הדואר האירגונית, יישום וניהול כללי הבטחה והרשאות וגישה למכשירים

סיסמאות, גישה למצלמות, גישה למערכת.

Firewall

ניהול Firewall, גיבוי הגדרות Firewall, ניהול הרשאות משתמשים לגישה ב Firewall, בקרת חוקיות (Rules) ACL’s  ו NAT,

סקירה חודשים לניסיונות פוגעניים, סקר רבעוני.

bottom of page